Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Coco-Glucosid

Synonymer: A surfactant, foaming agent, conditioner and emulsifier derived from coconut oil and fruit sugar. It has been listed as having a low irritation score. (Neutral beskrivning av råvaran m källa)

Beskrivning: A surfactant, foaming agent, conditioner and emulsifier derived from coconut oil and fruit sugar. It has been listed as having a low irritation score. (Neutral beskrivning av råvaran m källa)

Fördelar

Beskriv kort råvarans fördelar 

Hälsorisker

Beskriv kort råvarans risker.

Miljörisker

Beskriv kort råvarans miljö-påverkan

NOC-betyg

Röd, gul, grön. Med motivering.

Övriga upplysningar

Som kan vara viktiga att ta med... t ex kring framställningen