Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39
loading...

Märkningar och certifieringar

Föreningens syn på Certifieringar

En certifiering är ett bra sätt att göra konsumenten uppmärksam på varumärkets kvalitet och att varumärket är kontrollerat. En certifiering sätter visar också att varumärket håller en viss minimistandard, vilken standard beror på certifiering. Konsumentupplysning är något som NOC Sweden förordar och vi välkomnar användande av certifieringar i högre utsträckning.

Problem med certifieringar inom NOC

Certifieringar inom Naturlig, ekologisk hudvård är behäftade med utmaningar. Dels finns det ett uppsjö av certiferingar som alla har olika kriterier för vad som ska definieras som naturligt och ekologiskt, och det är för gemene man svårt att minnas och hålla isär vilken certifiering som står för vad. Det sker också sammanblandning med andra typer av märkningar, som ofta kan vara mer välkända i Sverige och är bra inom det område som de certifierar. Två exempel på det är Svanen och Astma/Allergi-förbundet. Viktigt att komma ihåg då är att certifieringen inte definierar huruvida produkten är naturlig, eller ekologisk, utan utångspunkten är en annan, t ex miljöpåverkan, eller huruvida den bedöms vara skonsam ur allergihänsyn.

Certifieringar och medlemskap i NOC Sweden

Vi uppmuntrar användandet av certifieringar, men man ska komma ihåg att det också finns många väldigt bra varumärken ur ett naturlig, ekologisk perspektiv som saknar certifiering, och dessa välkomnas naturligtvis också i föreningen efter granskning. NOC Sweden har valt att automatiskt godkänna märken med vissa certifieringar som vi anser uppfyller minimikraven. Vi går igenom dessa här samt går vi också igenom ytterligare ett par förekommande NOC certifieringar. Slutligen tar vi upp ett antal välkända certifieringar som också förekommer på kosmetiska produkter men som inte godkänns då de inte har naturligt och ekologiskt som kriterium, men som kan vara bra ur sina respektive infallsvinklar.