Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Övrigt förekommande märkningar - ej automatiskt godkända för medlemskap i NOC