Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Astma och allergiförbundet - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

Astma- och Allergiförbundet (Svalan) grundades 1956 av lokala allergiföreningar i Sverige.
Vid ett sammanträde i Uppsala den 22 september 1956 beslöts att bilda ett riksförbund. Organisationen började att ge sina rekommendationer till kosmetik och hudvårdsprodukter 1976.

Rådet består av specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan expertis. Den slutliga bedömningen och rekommendationen baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, recepturer, produktinformation, vetenskap och beprövad erfarenhet. I allt arbete gäller ”försiktighetsprincipen”. Föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet att rekommendera produkten.

Typ av organisation: Förbund

Kriterier
De tre viktigaste frågorna för Granskningsrådet att ta ställning till är:
1. Produkten ska vara parfymfri.
2. Produkten ska vara fri från allergener, allergiframkallande ämnen, allergen. Varför?
Två typer av allergier är aktuella:
A. I det ena fallet (Typ1) kan allergin leda till astma, hösnuva, eksem, nässelfeber,
B. I det andra fallet (Typ lV) handlar det om ”kontaktallergen”, ämnen som vid direkt
3. Produkten ska vara fri från irriterande ämnen.

Märkningen garanterar inte att innehållet i produkten är naturligt.

www.astmaoallergiforbundet.se