Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

BDIH - godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Tyskland. 1995 utvecklade BDIH, tillsammans med ledande naturkosmetiska producenter, omfattande riktlinjer för certifierad naturkosmetik. BDIH var en föregångare att skapa en certifiering för hudvård. Är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS.

Typ av organisation: Förening

Vinstdrivande: Ja

Kriterier
Har inga mini eller max nivåer eller krav på procent.
Har istället nedanstående riktlinjer:
1. Råvaror anskaffade från växter
Råvaror anskaffade från växter, skall så långt som möjligt komma från kontrollerade ekologiska odlingar och kontrollerade ekologiska vildsamlingar.
2. Djurskydd
• Inga djurtester får göras eller beställas vid utveckling, testning och tillverkning av slutprodukt.
• Råvaror som inte fanns tillgängliga på marknaden innan 1 januari 1998, får bara användas om de inte blivit testade på djur. Detta inkluderar inte djurtestning gjord av tredje part, som inte var beställd av köparen eller kan härledas till köparen via avtal eller kontrakt.
• Det är förbjudet att använda råvaror utvunna från döda ryggradsdjur (till exempel animaliskt fett som spermacetiolja, terrapinolja, minkolja, fett från murmeldjur samt collagen eller levande celler från djur).
3. Råvaror anskaffade från mineraler
Användning av oorganiska salter och råvaror anskaffade från mineraler är vanligtvis tillåtet, förutom de ämnen som är uppräknade under punkt 5.
4. Råvaror med begränsad användning
Vid tillverkning av naturkosmetik, tolereras användning av beståndsdelar som är extraherade genom hydrolys, hydrogenation, esterifikation, transesterifikation eller annan krackning och kondensation från följande naturmaterial:
• fetter, oljor och vaxer
• lecitin,
• lanolin
• monosackarider, oligosackarider och polysackarider
• proteiner och lipoproteiner
Användandet av råvaror regleras genom en lista för utveckling och produktion av certifierad naturkosmetik.
5. Förbud att använda
• syntetiska färgämnen
• syntetiska doftämnen
• etoxilerade råvaror
• silikoner
• paraffin och andra produkter från petroleum
ISO 9235 är det regelverk som bestämmer vilka aromatiska substanser som är tillåtna.
6. Konservering
För att försäkra att produkterna är mikrobiologiskt säkra, är vissa naturidentiska konserveringsämnen tillåtna att användas, utöver naturliga konserveringsmedel. Dessa är:
- bensoesyra, dess salter och ethylestrar
- salicylsyra och dess salter
- sorbinsyra och dess salter
- bensylalkohol
När dessa konserveringsmedel används, måste följande information framgå på produkten: ”konserverad med… [namn på konserveringsmedlet]”
7. Ingen radioaktiv strålning
Det är förbjudet att desinficera organiska råvaror eller kompletta kosmetiska produkter med radioaktiv strålning.
8. Certifierad
Ett neutralt kontrollorgan kontrollerar att ovan uppräknade kriterier efterlevs. BDIHs kvalitetsmärke används för att indikera att så är fallet.
Råvarukrav
• spårbar produktion
• utbildning av konsumenter
Ogillande av genteknik
Tydligt motstånd mot råvaror som extraherats från genmanipulerade växter eller djur. Genteknik är en kontroversiell fråga inom jordbruk och inte godkänt inom ekologisk odling. Följaktligen stöds ekologisk odling, medan genteknik aktivt avvisas.
Ekologisk kompatibilitet
• endast råvaror av naturlig härkomst, om möjligt certifierade av EG-Bio-VO (EG regulations of ecological cultivation)
• miljövänliga tillverkningsprocesser
• råvaror och färdiga produkter skall ha optimal nedbrytbarhet
• ekonomiska, miljövänliga och återvinningsbara förpackningar
• understödjande av naturliga livsprinciper
Social kompatibilitet
• råvaror från rättvis handel och Fair tradeprojekt i tredje världen
• användning och återanvändning
• samarbete

www.kontrollierte-naturkosmetik.de