Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

COSMOS (The European Cosmetics Standards Working Group) - godkända för medlemskap i NOC.

Bakgrund
En certifiering som startades 2008 av några av de största certifieringsorganen som finns för naturkosmetik i Europa. Certifieringsstart 2010. Fram till 2014 är det tillåtet för medlemmarna att använda sina egna standarder och därefter ska de gå över till Cosmos gemensamma standard. Även andra som inte är medlemmar i gruppen ska kunna certifieras enligt Cosmos. Man kommer inte att ha gemensam logga utan var och en har sin med ett tillägg som uttrycker Cosmos certifierad”(natural certification & organic certification).

Typ av organisation: -

Vinstdrivande: Nej

Kriterier
Kriterierna är satta enligt 2 nivåer. Grundläggande och gemensamt för de två nivåerna är att vatten räknas som naturligt, men kan inte vara ekologiskt. Finns ingen fullständig lista över tillåtna råmaterial. Petrokemiskt råmaterial och syntetiska ingredienser får användas upp till 2 % i slutprodukten. Man tillåter kemiska processer (alkylation) för att skapa kemiska agro-ingredienser. (Det innebär att man tillåter ingredienser som inte godkänns i NaTrues ”Naturkosmetik”.)

Cosmos-Natural (Natural certification)
Finns inga minimum nivåer för ekologiska ingredienser av de naturliga ingredienserna inte heller maxgränser för kemiskt processade ”agro-ingredienser” i märkningen. Petrokemiskt råmaterial och syntetiska ingredienser får användas upp till 2 % i slutprodukten. Här får inte göras några påståenden om ekologiskt, vare sig procenthalt eller i namn på framsidan av förpackningen. Däremot får de ingredienser som är ekologiska märkas ut med det i INCI. Får även skriva ut total mängd ekologiskt i procent på produkten.

Cosmos-Organic (Organic certification)
Minst 20 % av det totala innehållet måste vara ekologiskt. Procentmängd av ekologiskt ska skrivas ut, även märkas ut i INCI.  För vissa produkter (för dem som innehåller mycket vatten) kan undantag ges till 10 %. Men en produkt får inte ha ekologiskt i namnet om inte 95 % av innehållet är ekologiskt. (t.ex. ekologsikt hårschampo), däremot är det tillåtet att skriva ”schampo med ekologisk mandelolja”.

Mer information om COSMOS-anslutna certifieringar hittar du genom att klicka på länkarna nedan:

Soil Association