Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Eco Control - godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Startades i Tyskland. ECO Control är ett godkänt certifieringsorgan för BDIH / IONC, COSMOS & NaTrue standard BDIH / IONC, Cosmos och NaTrue standarder. Certifierar internationellt.
Startade certifiera kosmetik: 2001
Typ av organisation: Kontroll- och certifieringsorgan
Vinstdrivande: Oklart.

Kriterier
Certifierar enligt BDIH / IONC, Cosmos och NaTrues standarder.

ECOControl certifierar följande:

1. Naturlig och ekologisk kosmetik enligt BDIH / IONC, COSMOS och NaTrue standarder.
2. Råmaterial från ekologiska jordbruk, vildsamlingar m.m.
3. Processade växtmaterial: T.ex. växtoljeextrakt, alkoholextrakt m.m.
4. Kvalitetssystem
5. Företagsstandarder

www.eco-control.com