Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Eco Garantie - godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Startade i Belgien och har certifierat kosmetik sedan 2004. Certifiering för tvätt- och rengöringsprodukter liksom för kosmetikprodukter. Förvaltas av och har utvecklade standarder från den inte-vinstdrivande certifieringen Biogarantie. Oberoende och godkänt av jordbruksministeriet. (Biogarantie i sin tur används endast på produkter vars råvaror fullt ut härstammar från ekologiska jordbruk. Dessa är ätliga eller oätliga jordbruksprodukter, bearbetade eller obearbetade, av animaliskt eller vegetable origin, for which the method of production conforms to Regulation CE 2092/91 (organic vegetabiliskt ursprung för vilka produktionsmetoden överensstämmer med förordning EG 2092/91 (ekologisk agriculture). jordbruk). In addition to these products (food products, animal feed,…) covered by these European Förutom dessa produkter (livsmedel, foder, ...) som omfattas av dessa europeiska regulations, standards also apply to the manufacture of textiles and domestic animal food developed by föreskrifter, gäller standarden också för tillverkning av textilier.) ECO GARANTIE är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS.the non-profit making organisation Biogarantie®. 

Typ av organisation: Varumärke, företag.
Vinstdrivande: Nej
Kriterier
Har en nivå och inga procentangivelser.
ECO GARANTIE används på produkter vars råvaror kommer från naturen och från ekologiska jordbruk. Får endast innehålla råmaterial med ursprung från växt- och djurriket liksom mineraler. Alla processer och utvinningssätt som behövs för att kunna använda råvarorna måste göras med hänsyn till miljön. Petrokemiska ämnen och syntetiska ämnen är förbjudna. Ska vara nedbrytningsbart osv. Eftersom den icke-vinstdrivande organisation ECO Garantie arbetar för ett nära samarbete och harmonisering av dessa bestämmelser på EU-nivå så är följande organisationer godkända för inspektioner av respektive specifikationer. For cosmetics: Ecocert France, Soil Association and BDIHFör kosmetika: Ecocert Frankrike, Soil Association och BDIH.

www.ecogarantie.com