Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

EU Ecolabel - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är Europas officiella miljömärke. I Sverige ansvarar Miljömärkning Sverige AB för EU Ecolabel och arbetet sker på regeringens uppdrag. Precis som de nordiska länderna enats om en officiell miljömärkning, Svanen, så har EU enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke. EU Ecolabel certifierar kosmetik sedan 1992.

Vinstdrivande: Det kostar 1200 euro att ansöka om en EU Ecolabel licens. Avgiften täcker de administrativa kostnaderna för att granska ansökan. Det kan förekomma extra kostnader för ev. kontrollbesök. När licensen är beviljad debiteras en årsavgift på 1 500 euro för användningen av märket.

Typ av organisation: Certifieringsorgan på uppdrag av EU-komissionen.

Kriterier
Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. 

EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö- funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. Idag finns det sju olika produktområden och 28 produktkategorier. Dessa omfattar rengöringsprodukter, tvål, hårschampo, maskindiskmedel, diskmaskiner, värmepumpar, TV-apparater, kylskåp, datorer, glödlampor, tvättmedel, dammsugare, skor, textiler, campingplatser, pappersprodukter, bäddmadrasser, trämöbler, golv, och smörjmedel. Produkter inom dessa områden kan märkas med EU Ecolabel. Eftersom Svanen är så etablerad i Sverige så finns det inte så många produkter med EU Ecolabel i Sverige. I några andra europeiska länder är utbudet större.

(NOC Sweden har sökt EU ECOLABEL för att få ytterligare information om vilka specifika kriterier som ställs på NOC, utan framgång.)