Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

ICEA - godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Startade i Italien som AIAB. Vilket var en organisation för ekologisk odling och grundades 1982. Är som kontrollorgan och certifieringsorgan erkänt av EU sedan 1992. 2002 tog dock ICEA över AIABs kontroll och certifieringsverksamhet (ICEA grundades av AIAB) och AIAB stod kvar som regelutvecklare av ekologiska standarder. ICEA började certifiera kosmetik 2003 och är en av medlemmarna i COSMOS. Logon som användes var AIAB/ICEA. Från januari 2010 används dock bara logon ICEA eftersom AIABs verksamhet huvudsakligen numera rör sig om marknadsföringsaktiviteter runt ekologisk odling och de båda organisationerna är separerade. ICEA övervakas av IOAS (International Organic Accreditation Service). I OAS är i sin tur en icke-vinstdrivande organisation.

Typ av organisation: Certifieringsorgan och inspektionsorgan.

Vinstdrivande: Oklart.

Kriterier
Har två typer av certifieringar, en för ekologisk och en för naturlig hudvård.
Har lista med tillåtna och ej tillåtna ämnen men nämner inga procentnivåer av olika ämnen.
 -Ekologisk kosmetik
Ämnen som godkänns som “bra” ska vara miljövänliga, inte vara genmanipulerade, ej syntetiska, inte vara giftiga och inte ge negativa bieffekter på människan. Ca 3500 substanser är definierade som dessa. Kriterierna är framtagna bl.a. av AIAB, Universitet, producenter och konsumentorganisationer.
Alla naturliga ämnen måste vara ekologiska eller komma från kontrollerade vildsamlingar. Undantag görs om den önskade ingrediensen inte finns som ekologisk på den nationella marknaden.
 -Naturlig kosmetik
Garanterar produkter och processer som tar hänsyn till människors hälsa och till miljön.

Även produktionsprocesser ses över för att bevara den naturliga råvarans rätta egenskaper samt inte påverka miljön negativt.

www.icea.info/en