Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

KRAV - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, men eftersom t ex kokosolja kan användas i naturlig hudvård så tas den med här.

KRAV bildades 1985 i Sverige. Det började som en ideell förening-

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Typ av organisation: Ekonomisk förening

Kriterier
– Andelen KRAV-certifierade ingredienser är minst 95 % av vikten (koksalt och vatten får ej räknas med)
– Kontrolleras minst en gång varje år

www.krav.se