Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

NASAA - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

National Association for Sustainable Agriculture

Bakgrund
Grundad i Australien. Är ursprungligen en certifiering för livsmedel men har också utvecklat kriterier för kosmetik där man började certifiera 2005.

Typ av organisation: Certifieringsorgan

Vinstdrivande: Nej

Kriterier
Har 2 nivåer varav endast den strängaste får bära logon.

Organic
Här krävs att minst 95 % det totala innehållet är ekologiskt (salt och vatten exkluderat). Utöver det har man krav på effektivitet, kvalitet, nedbrytningsförmåga, skonsam produktion, inget animaliskt innehåll eller djurtester m.m.

”Made with organic ingredients”
Här krävs att minst 70 % av det totala innehållet är ekologiskt (salt och vatten exkluderat). Dessa produkter får dock inte använda logon. Utöver det har man krav på effektivitet, kvalitet, nedbrytningsförmåga, skonsam produktion, inget animaliskt innehåll eller djurtester m.m.

​www.nasaa.com.au/welcome1.html