Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Natrue - godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Grundades av några av de ledande naturkosmetikföretagen i Europa; Laverana/Lavera, Logocos/Logona, Primavera, Santaverde, Wala /Dr. Hauschka, och Weleda. Skapades för att förse konsumenterna med en enhetlig certifiering för naturkosmetik. Man certifierar sedan 2008 och målet är att även expandera utanför Europa. En certifiering som ställer höga kvalitetskrav på naturligt och ekologiskt i produkterna. Certifieringsprocessen sköts av oberoende certifieringsföretag.

Typ av organisation: Förening

Vinstdrivande: Nej

Kriterier
70% av ett företags produkter måste uppfylla kraven för certifiering för att en produkt ska få certifieras.

Har 3 nivåer. För varje produktkategori är det fastställt mininivåer och maxinivåer för olika ämnen. Man skiljer på; naturliga ämnen, naturnäraämnen och naturidentiska ämnen. Vatten räknas inte in i procenthalten, även om vatten räknas som naturligt.

Produktionsprocesser specificeras samt förpackningsmaterial

Naturkosmetik
Uppfyller alla grundkriterier. T.ex. alla oljor och vattenfria produkter måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser. Övriga 10% är s.k. naturidentiska substanser alternativt naturliga ingredienser som bearbetats. Inget rent syntetiskt innehåll godkänns.

 Naturkosmetik med ekologiska ingredienser
Uppfyller alla grundkriterier och allt som gäller för naturkosmetik. Här krävs högre halt av naturliga ämnen och lägre av naturnära ämnen. Minst 70 % av de naturliga ämnena måste komma från ekologiska odlingar eller certifierade vildsamlingar.
 
Ekologisk naturkosmetik
Uppfyller alla grundkriterier och allt som nivå 1 och 2. Här krävs dock högre halt av naturliga ämnen och lägre av naturnära ämnen. Minst 95 % av de naturliga ämnena måste komma från ekologiska odlingar eller certifierade vildsamlingar.

 www.natrue.org