Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Neuform - ej automatiskt godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Certifiering från Tyskland, Österrike sedan 1927. Certifierar kosmetik, naturläkemedel, livsmedel. Reformhaus är olika butiker runt om i Tyskland och Österrike som säljer ekologiska livsmedel, hälsoprodukter och hudvårdsprodukter. Neuform fungerar som en förening för alla Reformhaus innehavare.

Typ av organisation: Förening

Vinstdrivande: Oklart.

Kriterier
Har inga maxi- eller mininivåer eller procentkrav. Har 4 riktlinjer:

1. Råvaror:
- Ska vara av hög kvalitet, naturliga och ge minsta möjliga påverkan på miljön
- Ska företrädesvis komma från ekologiska odlingar
- Får endast användas om de inte är genetiskt modifierade

2. Processer:
- Ska vara skonsam och säkra bibehållen kvalitet
- Endast vissa tillsatser får användas som är godkända av Neuform
- Inga kemiska eller syntetiska tillsatser

3. Produktsäkerhet:
- Stöds av riktlinjer för kvalitet för varje produktgrupp
- Normen hos Neuform; oönskade rester långt under tillåtna värden
- Säkras kontinuerligt av produktkontroll i Neuforms laboratorium

4. Ansvar:
- Vid användning av djursubstanser krävs god djurhållning

- Miljövänlig produktion och bearbetning

- Följer principen” så lite som möjligt”

www.reformhaus.de