Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

NPA - godkänd för medlemskap i NOC

NPA (Natural Products Association)

Bakgrund
USA. Startade 1936 och certifierar bl.a. mat och kosttillskott. Certifierar kosmetik sedan 2008

Typ av organisation: Förening

Vinstdrivande: Nej

Kriterier
Har en nivå.

Natural
För att få använda logon eller skriva ”Natural” så måste 100% av innehållet vara naturligt.

För att få certifiera så måste 60% av ett varumärkes produkter möta upp kraven som NPA ställer för certifiering.

NPA specificerar också tillverkningsprocesser.

www.npainfo.org