Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

NSF - godkänd för medlemskap i NOC

NSF (The Public Health and Safety Company)

Bakgrund
USA baserad, men aktiv i 80 länder. En oberoende, ej vinstdrivande organisation som är världsledande vad gäller att utveckla nationella standarder, produktcertifiering, utbildning för hälsa och säkerhet, inom miljö, ekologisk hudvård m.m. Har fått ett officiellt erkännande av American National Standards Institute (ANSI). Grundat 1944, men startade certifiera kosmetik 2009.

Typ av organisation: Förening.

Vinstdrivande: Nej

Kriterier

Har två nivåer med olika innebörd.

NSF kosmetik
Är testad så att ”fri från” påståenden är korrekta. Tillverkningsprocesser ses över att företaget följer GMP-standard. Undersökta så att produkten inte innehåller tungmetaller eller mikrobiologiska organismer.

”Innehåller ekologiska ingredienser”
Här krävs att minst 70 % av innehållet ska vara ekologiskt. Tillåter några syntetiska konserveringsmedel, kemiska processer liksom vissa nedbrytningsbara tensider som inte amerikanska USDA gör.

www.nsf.org