Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Soil Association - godkänd för medlemskap i NOC

Bakgrund
Ursprung England och började certifiera kosmetik 2002. Startade 1946 och organisationen är helägd av the Soil Association Charity. Certifierar ca 80 % av alla ekologiska produkter i UK. Har olika standarder för t.ex. hudvård, örtmedicin, lantbruk, textiler m.m. Är en av medlemmarna i certifieringen COSMOS.

Typ av organisation: Certifieringsorgan

Vinstdrivande: Nej

Kriterier
Har två olika nivåer med olika innebörd.
 -Ekologisk
Här krävs att minst 95 % av ingredienserna (förutom vatten) ska vara ekologiskt.
 -”Tillverkad med ekologiska ingredienser”
Här krävs att minst 70 % av ingredienserna (förutom vatten) är ekologiskt. Här skrivs procenthalten ut av ekologiskt.

www.soilassociation.org