Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

USDA - godkänd för medlemskap i NOC

USDA (United States Department of Agriculture)

Bakgrund
Drivs av amerikanska jordbruksverket. Certifierar ekologiska livsmedel och kosmetik sedan 2005.

Typ av organisation: Statlig

Vinstdrivande: Nej

Kriterier
Har tre olika nivåer. Varav två av dem får bära USDA logon.

100 % Organic
Här krävs att 100 % av innehållet är ekologiskt (vatten och koksalt uteslutet)
 
Organic 95 %
Här krävs att 95 % av innehållet är ekologiskt (vatten och koksalt uteslutet).
De sista 5 % får endast bestå av ämnen som finns på listan över godkända ämnen.

Made With Organic Ingredients
Här krävs att minst 70 % av innehållet är ekologiska ingredienser, tre av dem måste listas på förpackningen. Resterande 30 % måste finnas med på listan över godkända ingredienser. Dessa produkter får bära certifierings logga men inte USDA Organic logon.

www.usda.gov