Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Kommentar angående naturskyddsföreningens kampanj "fräsch på riktigt" oktober 2016

I samband med att Naturskyddsföreningen startat upp sin kampanj “Fräsch på riktigt” vill NOC Sweden ytterligare bidra till information i ämnet. Vi tycker att det är mycket positivt att Naturskyddsföreningen påbörjar ett förhoppningsvis långvarigt arbete kring dessa viktiga frågor och NOC Sweden bidrar gärna till informationsspridningen och medverkar.
 
Att på ett ensidigt sätt framhålla den ena framför den andra när det gäller miljömärkta- och ekologiska produkter tycker vi ger en väl smal bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. Att det vid utveckling av ekologiska produkter inte tagits hänsyn till miljön är felaktigt. En hygien och kosmetisk produkt skall sedan 2013 genomgå en noggrann extern toxikologisk värdering. Där bedöms de ingående ingrediensernas och även förpackningarnas påverkan på både miljö och människa. Att säga att naturliga och ekologiska produkter innehåller “en massa andra ingredienser som är sunkiga för hälsan och miljön” är alltså inte korrekt. 
 
Frågan om syntetiskt innehåll i produkterna versus naturligt/ekologiskt innehåll är för oss en stor och viktigt fråga. Är det mer okej att använda syntetiska råvaror än råvaror från naturen? Mår naturen och människan bättre av syntetiska råvaror än naturliga? 
Att värna miljön är mycket viktigt men att värna de människor som använder produkter dagligen är för oss lika viktigt. De produkter som används vill vi skall tillföra ämnen som för huden är naturliga och som på olika sätt bidrar till att skapa balans och välmående i huden.
 
NOC Sweden arbetar för att få även vår del av marknaden att öka. Det kommer vi att uppnå genom att hela tiden ligga i framkant vid vår produktutveckling, välja råvaror som om möjligt är ekologiska/naturliga och utveckla våra effektiva produkter med både miljö och hälsa som drivkraft.
 
NOC Sweden vill också förtydliga, när det gäller ekologiska märkningar, så är Cosmos enbart en rekommendation från EU och ingen lag. Det finns ett antal organisationer som tillämpar Cosmos rekommendationer när de granskar produkter men, det finns också andra organisationer som ställt sin kravspecifikation betydligt högre än vad Cosmos rekommenderar.

I den del av marknaden vi verkar kan vi med glädje konstatera att det under senaste åren tagits fram många nya råvaror där man framförallt har fokus på att råvaran är ekologiskt framtagen och om den måste förändras nu förändras och konserveras med för miljö och människa betydligt bättre ämnen än tidigare.
 
Det kommer alltid att finnas de som använder naturlig och ekologisk i sin marknadsföring och kommer undan med det i och med bristen på lagstiftning men vi är också många, många företag som via NOC Sweden arbetar seriöst med att utveckla innovativa, effektiva, bra och säkra produkter.