Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Vi som står bakom NOC Sweden

Grundare och styrelse 2014

fr.v. Ingvor Lindgren, Carina Swartz, Iréne von Arronet, Maria Åkerberg, Henrik Olténg

NOC Sweden startades 2014 på initiativ av fem av de ledande varumärkena inom naturlig, ekologisk kroppsvård i Sverige.

Syfte

Naturlig ekologisk hudvård är bra för människa och miljö. Vi verkar därför aktivt för att öka kunskap och sprida information om naturlig ekologisk hudvård för att öka marknadsandelen i Sverige.

Vision

Naturlig, ekologisk hudvård ska vara det självklara valet för den svenska hudvårdskonsumenten.

Mål

Vi är övertygade om att naturlig ekologisk hudvård är det bästa valet. Vi vill därför att Naturlig, ekologisk hudvård årligen ska växa med minst 10% mer än hudvårdsmarknaden som helhet.