Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

NOC Sweden verkar för

- Att skönhetsprodukter ska vara naturliga, ekologiska och  framställda på ett etiskt sätt.
- Att öka kunskapen om NOC hos konsumenter, media och näringsliv.
- Att öka efterfrågan och försäljningen av NOC som kategori i Sverige.
- Att påverka lagstiftningen i frågor som rör kosmetik allmänt och naturlig ekologisk kroppsvård i synnerhet
- Att skapa mervärde och synergier hos våra medlemsföretag.
- Att verka för hållbarhet och god affärsetik.

Verksamhetsområden

Skapa uppmärksamhet & folkbilda


- Organic Beauty Awards
- Facebook/Instagram-sida för konsument
- Medverka på och anordna seminarier och event
- Ingrediensupplysning
- Certifieringar
- Organic Beauty Shortlist (kommande)

Medlemsservice


- Nätverkande, information/utbildning
- Medlemsgrupp på Facebook
- Arbetsgrupper för aktuella frågor
- Omvärldsbevakning
- Mässamarbeten
 


Ett Sverige där naturlig hud- och skönhetsvård är en självklarhet för en alltmer medveten konsument

Marknadsdata, analyser (kommande)


- Storlek- och tillväxt för kategorin
- Skräddarsydda analyser på beställning

Medlemsvärvning


- Leverantörer
- Partners (organisationer, retail, webb)
- Företagsmedlemmar (salonger, spas, butiker, terapeuter)
- Privatpersoner