Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39


ANMÄLNINGSTIDEN ÄR ÖPPEN 1:A NOVEMBER - 21:A NOVEMBER
 

Här hittar ni som vill anmäla era produkter till Organic Beauty Awards 2017 all information ni behöver.

Återstår det ändå några frågor, maila gärna oba@nocsweden.se
 

Anmälan

Samtliga nedanstående steg ska vara genomförda för att produkten ska anses som anmäld till tävlingen:

  • Anmälningsblanketten ska vara inskickad till oba@nocsweden.se. En anmälningsblankett per produkt och kategori. Bild på produkten för webb ska skickas med ansökan.
  • Produkterna ska skickas in till: NOC Sweden Ideell Förening, Gillegatan 9, 129 42, Hägersten (företrädesvis genom DHL eller Postnord) i åtta exemplar i samband med anmälan och ska vara på plats senast 28:e november. Underlåtelse att skicka in produkten inom rätt tid kan medföra att produkten stryks ur tävlingen.
  • Juryns ordförande avgör om anmäld produkt uppfyller de grundläggande kriterierna för deltagande. Om en produkt ej anses uppfylla kriterierna kontaktas anmälaren och anmälningsavgiften återbetalas.
​Övrigt att beakta:
  • Anmäld produkt kommer att genomgå en kvalitetskontroll som i år görs i samarbete med Axelsons. Produkter med godkänd certifiering passerar per automatik detta steg. Produkter utan certifiering granskas för att säkerställa att kvaliteten motsvarar godkända certifieringar.
  • Anmälningsavgiften faktureras efter inkommen anmälan, utebliven betalning kan leda till att produkten diskvalificeras.
  • Lämnad information ska vara sanningsenlig.
  • Anmälaren ger sitt godkännande till att anmäld produkt/varumärke lyfts fram och marknadsförs i samband med tävlingen och/eller i samarbete med tävlingens sponsorer.
  • För kategorin "Årets Produkt" ska en produktberskrivning på max 150 tecken bifogas ansökan.
  • Tips: Bifoga informationen på ett sätt som gör det enkelt för juryn att bedöma den.

Anmälningsavgift

Medlemmar i NOC: 600kr (ex moms)/ produkt

Övriga: 1200kr (ex moms)/ produkt

Samma produkt kan anmälas till en juryutsedd kategori och till årets produkt. I detta fall utgår 2 anmälningsavgifter.

Ladda ner anmälningsformulär (OBS! Om formuläret inte räcker får information bifogas):​​