Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Kriterier & info

Med undantag för årets produkt som utses genom online-röstning så utses vinnarna av en jury utifrån nedanstående kriterier:

 • Innehåll – högt naturligt, ekologiskt premieras. Även innovation och sammansättning tas med i bedömningen. Vikt: 2
 • Effekt – hur väl produktlöftet uppfylls. Vikt: 2
 • Känsla – doft, känsla på huden, känslan överlag vid användning. Vikt: 1
 • Applikation – hur användarvänlig produkten upplevs vara. Vikt: 1
 • Hållbarhet – produktens miljöpåverkan och hållbarhetskoncept inklusive förpackning, transport, produktionsprinciper. Vikt: 1
 • Intryck – upplevt prisvärde samt design och visuellt intryck av produkten. Vikt: 1

Vinst & Nomineringar

Vinnarna utses på Green Beauty Day den 6:e maj 2017, på Klara Strand/ Blekholmstorget 30 i Stockholm.

Alla nominerade får möjlighet att använda för ändamålet framtagen nomineringslogotyp i marknadsföringssyfte. Vinnaren får dessutom möjlighet att använda för ändamålet framtagen vinnar logotyp i marknadsföringssyfte.

Vinnaren får också: medverka i pressutskick från OBA, diplom, exponering på hemsida och facebook NOC Sweden och OBA. Samt exponering i samarbete med eventuella sponsorer.

Tidsaxel

 • Anmälningstid tisdag 1:a november- måndag 21:e november, 3 veckor.
 • Årets produkt – omröstningen: april
 • Vinnarna utses: 6:e maj 2017

Kriterier för deltagande

Tävlingen är öppen både för medlemmar och icke medlemmar i NOC Sweden. Följande krav ska uppfyllas:

 • Produkten måste finnas på marknaden i Sverige (fysisk butik och/eller webbshop som levererar från Sverige) och ska i allt väsentligt uppfylla svenska bestämmelser angående produktmärkning och innehållsinformation enligt läkemedelverkets riktlinjer.
 • Produkten ska inneha en av NOC Swedens godkända certifieringar (se nocsweden.se) eller kunna bedömas vara av motsvarande kvalitet (motsvara kraven för en certifiering).
 • Produkten ska vara en produkt för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård och passa in i någon av de presenterade kategorierna. Även Årets Produkt ska passa in i någon av de juryutsedda kategorierna.
 • Inga presentboxar, speciella kampanjartiklar, etc är tillåtna. Endast produkter ur ordinarie sortiment.
 • Max 3 produkter per varumärke och kategori får anmälas.