Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Lägesrapport 2020

Nu finns den senaste marknadsrapporten för tillväxt och marknad för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård i Sverige tillgänglig. Tillväxten för segmentet var under 2019 13,6 %. Ladda ner rapporten HÄR

Sammanfattning:

  • 69 procent av respondenterna har ett ekologiska/naturliga varumärken i produktportföljen under 2019 (80% 2018). Resterande har mer än ett. En svarande representerade 13 olika varumärken.
  • 53 procent av varumärkena har svenskt ursprung (52% 2018)
  • 39 procent av de svarande har en certifiering på sina redovisade varumärken (samma 2019)
  • Ecocert är den vanligaste av de namngivna certifieringarna (14% av varumärkena) Cosmos och Nature därefter med vardera ca 7 procent. “Annan” har angivits för 25 procent av varumärkena.
  • Försäljningen ökade med 13,6 procent mellan 2018 och 2019.
  • Värdet på marknaden steg från 319 miljoner till 363 miljoner under 2018 till 2019 bland de företag som deltagit i undersökningen.
  • Marknaden såg många nyetableringar under 2019.
  • Bara 4 av 102 varumärken tappade försäljning under 2019, resterande, ca 95 procent, bibehöll eller ökade i försäljningsvärde.
  • Prognosen för 2020 är en ökning på drygt 14 procent. (10-15% 2019).

Marknadsdata - naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård 2019

Under 2018 genomfördes den första undersökningen om storleken på den svenska marknaden för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. 

En sammanfattning av enkeäten ser du här till vänster.

Bland de deltagande företagen finns några av marknadens största aktörer* som Estelle & Thild, M Picaut, Maria Åkerberg och Änglamark

*ett antal varumärken har begärt sekretess

Undersökningen genomförs nästa gång efter årsskiftet 2020/2021. Vill du att ditt varumärke ska delta? Kontakta oss.