Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Stödmedlem - Villkor

Medlemskapet kostar 950kr/år, och består av en medlemsavgift på 250kr (icke-avdragsgill) samt en serviceavgift på 700kr (ex moms) och faktureras efter anmälan nedan med 30 dagars betalningstid. 

- Anmälan är bindande och avser stödmedlemskap i NOC Sweden Ideell Förening.
- Medlemskapet aktiveras genom bekräftelsen av e-post adressen som skickas till er efter ni fyllt i formuläret.
- Medlemskapet faktureras första gången för innevarande år, från det kvartal medlemskapet tecknas (dvs blir man medlem i augusti 2018 faktureras halv avgift för 2018).
- Därefter faktureras medlemsavgiften årligen under januari månad.
- Uppsägningstiden för partners är 1 månad före ny faktureringsperiod, vilket innebär att medlemskapet måste sägas upp före 30:e november.
- Stödmedlemskap innebär att medlem saknar rösträtt vid NOC Swedens årsmöten.

FÖRENINGSUPPGIFTER
NOC Sweden Ideell Förening
Postadress: Gillegatan 9, 129 42 Hägersten

Org.nr: 802490-0568

Kontakt telefon: 0703-136206