Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Marknadsrapporten 2023:
Ett hack i tillväxtkurvan för naturlig hudvård
– men förväntad återhämtning 2023

Marknaden för naturliga, ekologiska hudvårds- och skönhetsprodukter har de senaste åren varit starkt progressiv. Men 2022 visar på ett trendbrott, något som branschen tror är ett undantag. Försäljningen ökade, men i avsevärt lägre takt. Förväntningarna på marknaden under 2023 är dock att tillväxttakten återhämtar sig fortsatt ökar tvåsiffrigt. Läs hela rapporten här!