Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Pressmeddelande 25 april 2024:

God marknadstillväxt för naturlig hudvård
under 2023 – fortsatt höga förväntningar framåt

Marknaden för naturliga, ekologiska hudvårds- och skönhetsprodukter har de senaste åren varit starkt progressiv. Efter en inbromsning 2022 tog försäljningen åter fart under 2023 och ökade med 12,6 procent. Även på längre sikt ser det lovande ut med förväntningar om fortsatt tvåsiffrig tillväxttakt.

 Slutsatser i marknadsrapporten:

• Marknaden ökade 12,6 procent i värde 2023
• Värde 2,1 miljarder kronor 2023
• Marknadsandelen är cirka 5–7 procent 2023
• Beräknad ökning 8–10 procent 2024
• Ökningstakt 10–15 procent till år 2030

När marknadsrapporten för utvecklingen för naturlig, ekologisk hudvård 2023 i Sverige nu
släpps för sjunde gången visar den på att det gångna året avvek från de tidigare årens starka
tvåsiffriga tillväxttakt. Rapporten genomförs på uppdrag av branschorganisationen NOC
Sweden (Natural Organic Cosmetics). Oberoende analysföretaget Agrovektor, med mångårig
kompetens inom ekologisk marknad, har genomfört undersökningen och rapporten.

– Vi är väldigt stolta över att arbeta i en hållbar bransch som påvisar en sådan fantastisk
ökningsgrad även under tider av lågkonjunktur. Konsumenterna väljer i större utsträckning
produkter av naturligt ursprung och det ser vi även på den förväntade tillväxten att det
konsumtionsmönstret förväntas fortsätta, säger Emma Bergqvist ordförande NOC Sweden.

Marknadsrapporten och bedömningarna har alla år, utom det första året genomförts av det
oberoende analysföretaget Agrovektor.

– Två år av pandemi och krig i vårt närområde med omfattande inflation och ekonomisk
instabilitet som följd ser inte ut att ha påverkat tillväxten i omfattande grad under 2023.
Man kan så klart spekulera i om ökningen varit ännu högre om omvärlden sett annorlunda
ut, men 12,6 procent skulle ses som en starkt tillväxt i de flesta branscher. Samtidigt kan man
också konstatera att det är långt ifrån den förväntning som branschen själv satte som
prognos för året (+50 %) innan krigsutbrottet och dess efterföljande effekter på ekonomin,
säger Cecilia Ryegård, expert på ekologisk marknad och analytiker hos Agrovektor.

Utvecklingen för ekologisk och naturlig hudvård har inte drabbats av samma trend med
vikande försäljning som ekologiska livsmedel i Sverige. Varför det är så skulle kunna bero på
att det är svårare att koppla en prisdiversifiering till det naturliga och ekologiska epitetet när
det gäller hudvård, än för livsmedel. För konsumenten blir det ofta tydligt att priset för
ekologiska alternativ för till exempel ägg och frukt är högre än för konventionella alternativ.
När det gäller hudvård och kosmetika är prisnivån oftare kopplad till varumärket än om
produkten är naturlig eller ekologisk. Priskänsligheten hos konsumenten för denna typ av
produkter är också lägre än för livsmedel, där prisfokus under en längre period varit
dominerande i marknadsföringen.

Nästan alla företag som deltog i undersökningen förväntar sig en fortsatt tillväxt under 2024,
fram till 2030. Även om prognosen för 2024 är något lägre än vanligt 8–10 procent, något
som skulle kunna vara en rekyl på företagens stora optimism inför 2023 som långt
underträffades, så är sammantaget förväntan om fortsatt tvåsiffriga tillväxttal under den
kommande perioden fram till år 2030.

– Hållbarhet är en av västvärldens stora megatrender och där passar naturlig hudvård väl in.
Därför är företagens tilltro till marknaden fortsatt stark under 2024 och med förväntan om
tvåsiffrig tillväxt till år 2030, säger Cecilia Ryegård.

Den totala marknaden för hudvård och kosmetika bedöms ha ökat med ca 13 procent under
2023, vilket betraktas som en boom. Det gör att det naturliga segmentet behåller sin
marknadsandel, och att den inte ökar, som tidigare år. Marknadsandelen beräknas vara cirka
5–7 procent.

Läs hela marknadsrapporten på www.nocsweden.se

Kontaktpersoner:

Emma Bergqvist, NOC Sweden: 0709–394148, emma@treeofbrands.com
Cecilia Ryegård, Agrovektor: 0708–152599, cecilia@agrovektor.se

Undersökningen har genomförts via enkät och intervju med cirka 20 företag som
representerar cirka 70 ekologiska varumärken på den svenska marknaden för hudvård och
kosmetika. Några av de deltagande företagen/varumärkena är några av Sveriges största
och välkända varumärken inom området.

*Källa: Future Market Insights


 

Ett hack i tillväxtkurvan för naturlig hudvård
– men förväntad återhämtning 2023

Marknaden för naturliga, ekologiska hudvårds- och skönhetsprodukter har de senaste åren varit starkt progressiv. Men 2022 visar på ett trendbrott, något som branschen tror är ett undantag. Försäljningen ökade, men i avsevärt lägre takt. 
 
Förväntningarna på marknaden under 2023 är dock att tillväxttakten återhämtar sig fortsatt ökar tvåsiffrigt.


Slutsatser i marknadsrapporten:

  • Marknaden ökade 3,4 procent i värde 2022
  • Värde 1,9 miljard kronor 2022
  • Marknadsandel ca 5–7 procent
  • Beräknad ökning 25 procent 2023
  • Ökningstakt 25 procent till år 2025 (ökad)

När marknadsrapporten för utvecklingen för naturlig, ekologisk hudvård 2022 i Sverige nu släpps för sjätte gången visar den på att det gångna året avvek från de tidigare årens starka tvåsiffriga tillväxttakt. Rapporten genomförs på uppdrag av branschorganisationen NOC Sweden (Natural Organic Cosmetics) i samarbete med Business Sweden. Oberoende konsultbolaget Agrovektor, med mångårig kompetens inom ekologisk marknad, har genomfört undersökningen och rapporten.

– Trots år av pandemi och som sedan följts av en ekonomisk kris i världen känns det positivt att framtidsutvecklingen för vår bransch ser så ljus ut. Att följa marknadens utveckling är väldigt viktigt då vår bransch år efter år har visat en fantastisk utveckling, med flera år av ökningar på runt 20 procent. Få segment inom kosmetikabranschen kan påvisa en så snabb ökningstakt som det ekologiska, naturliga, säger Emma Bergqvist, ordförande, NOC Sweden.

Marknadsrapporten och bedömningarna har alla år, utom det första året genomförts av det oberoende analysföretaget Agrovektor.

– Två år av pandemi kunde inte knäcka den starka tillväxtkurvan. Förväntningarna på marknaden för 2023 var också höga från branschföretagen. Förra årets undersökning genomfördes dock innan krigsutbrottet i Ukraina och den stora turbulens i det ekonomiska läget som följt. Det visar sig nu i försäljningen, liksom för många andra mervärdessegment, att försäljningen påverkats negativt av den rådande samhällssituationen.  Samtidigt är hållbarhet en av västvärldens stora megatrender och där passar naturlig hudvård väl in. Därför är företagens tilltro till marknadens återhämtning under 2023 och fortsatta tillväxt framöver stark, säger Cecilia Ryegård, expert på ekologisk marknad och analytiker hos Agrovektor.

Utvecklingen på den svenska marknaden visar för 2022 en svagare tillväxt än på flera globala marknader, vilket är en total omsvängning från i fjol, då den svenska marknadens tillväxt låg i topp globalt. 

– Detta ligger även i linje med utvecklingen för den ekologiska livsmedelsförsäljningen som också drabbats hårdare i Sverige än i många andra länder, av den ekonomiska situationen i krigets spår. Varför det blivit så finns det lite olika teorier runt, bland annat att flera år av extrema ökningar lett till en större motreaktion än i andra länder, säger Cecilia Ryegård.

Nästan alla företag som deltog i undersökningen förväntar sig en fortsatt tillväxt under 2023. Företagens optimism inför året är fortsatt hög och förväntningarna är också stora på längre sikt. Flera företag än tidigare har också lanserat ett eller flera nya varumärken.

– Förväntningen inför 2022 var att någon gång under året skulle värdet passera 2 miljarder kronor. Detta får vi nu vänta på, om prognosen håller för 2023 så kommer det att ske i år. Under 2025 beräknas marknadsvärdet ha mer än dubblerats på fem år. Andelen kommer då att vara ungefär 10 procent av den totala omsättningen för hud- och skönhetsvård i Sverige, om totalmarknaden fortsätter att ha samma utveckling som nu. En osäkerhetsfaktor är naturligtvis fortsatt kriget i Ukraina och därmed det ekonomiska läget och hur det kommer att påverka efterfrågan och utbud, säger Cecilia Ryegård.

Det finns även en stark internationellt ökande trend för naturlig hudvård. Världsmarknaden bedömdes omsätta ca 400 miljarder kronor under 2022. Tidigare har ökningstakten legat på runt 6–8 procent per år*, med ett hack i kurvan för 2020 och 2021 på grund av pandemin. 
Läs hela marknadsrapporten här!
 
Kontaktpersoner:
Emma Bergqvist, NOC Sweden: 0709–394148, emma@treeofbrands.com
Cecilia Ryegård, Agrovektor: 0708–152599, cecilia@agrovektor.se

Undersökningen har genomförts via enkät och intervju med drygt 30 företag som representerar cirka 100 ekologiska varumärken på den svenska marknaden för hudvård och kosmetika. Några av de deltagande företagen/varumärkena är några av Sveriges största och välkända varumärken inom området. 

*Källa: Future Market Insights

Pressmeddelande 21 april 2023:

Weleda – trippelvinnare i årets upplaga av Organic Beauty Awards!

För åttonde året i rad har de bästa naturliga och ekologiska skönhetsprodukterna korats i Organic Beauty Awards. Totalt har 17 vinnare utsetts varav flera är nykomlingar i tävlingen 
och Weleda tog hem hela tre första priser!

 
Organic Beauty Awards är Sveriges första pris inom hållbar ekologisk skönhet och drivs av den ideella branschorganisationen NOC Sweden. I år arrangerades tävlingen för åttonde året i rad, och intresset har varit stort, sammanlagt deltog drygt 150 produkter i tävlingen och nu har vinnarna i samtliga 17 tävlingskategorier korats.

I alla tävlingskategorier har en namnkunnig OBA-juryn, under ledning av ekomakeup-artisten Catherine Dichy, testat, utvärderat och utsett vinnarna tillsammans med kvalitetsjuryn och våra hållbarhetsexperter.

Nytt för i år är att alla som har anmält sig till tävlingen och klarar granskningen av vår kvalitetsjury, får en logga som visar att produkterna har blivit kvalitetsgranskade och kvalificerat sig för tävlingen när det gäller våra högt uppsatta kriterier för schysst innehåll.
Då hållbarhet är viktigt för oss och vår planet har vi i år också infört Årets Hållbarhetspris – en kategori där alla anmälda produkter har fått chansen att vara med och tävla.

    – Alla årets tävlande varumärken jobbar med hållbarhetsfrågan på något sätt, allt från enstaka oberoende certifiering till en heltäckande och målsatt strategi, berättar våra hållbarhetsexperter Josefin Hård och Åsa Fredriksson som bedömt de tävlande utifrån deras inskickade hållbarhetsstrategier.

Intresset för Organic Beauty Awards visar att både etablerade och nya varumärken inom segmentet växer och att även kvaliteten på naturliga hudvårdsprodukter ökar.

Alla vinnande produkter i Organic Beauty Awards 2023:
Bästa Dagkräm 

Wild Rose Glow Day Cream – Neal's Yard Remedies
Juryns Motivering: Olivbladsextrakt och kakaosmör ger huden strålande glans, som tillsammans med hyaluronsyra och vildrosfröolja blir vital och balanserad. Denna kräm gör din hud både vacker och sund – förbättrar din look på bara en sekund!
 
Bästa Ansiktsmask 
Pro-Collagen Lift Mask – Patyka   

Juryns motivering: Med dess höga innehåll av växtextrakt skapar den här masken wow-känsla i huden! Den minskar inte bara på fina linjer, utan har en otroligt lyftande effekt som lämnar huden full av livskraft!
 
Bästa Läppbalsam 
One & Only Lip Balm – Marina Miracle 
 
Juryns motivering: Detta ekologiska läppbalsam innehåller de finaste oljor och har en doft av vanilj – ger dig kyssvänliga och mjuka läppar även i det kallaste väder. 
 
Bästa Deodorant 
Deodorant – Sweden Eco Organic Skincare

Juryns motivering: En diskret unisex-deo som funkar lika bra efter gymmet som inför daten. En deo som doftar precis lagom mycket, och håller en hel arbetsdag eller en kväll med gänget på stan. Veganskt innehåll i en förpackning som är gjord av återvunnen plast från haven. Funkar för den vilda och den diskreta. Stabil, trygg och hållbar.
 
Bästa Flytande Foundation 
BB Cream – Inika Organic

Juryns motivering: Detta är en multiprodukt som fungerar både som primer, återfuktare och foundation. Med sin krämiga och silkeslena formula smälter den in i huden och lämnar efter sig lyster och naturlig täckning – ett oumbärligt tillskott till din hudvårdsrutin!
 
Bästa Mascara 
Purity Lash – Inika Organic

Juryns motivering: En mascara som ger definierade och intensiva fransar med en underbar borste som smalnar av så att man lätt kommer åt alla fransar. Innehåller både E-vitamin, solrosolja och magnoliabark som stärker och skyddar fransarna – perfekt även för känsliga ögon. En klar favorit för alla som vill ha en mascara som håller hela dagen!
 
Bästa Makeup-rengöring 
Make Up Remover with Kaolin Clay – Sapienic 

Juryns motivering: En effektiv rengöring där löddrande kemikalier bytts ut mot lera och sebum som effektiv avlägsnar all makeup. Den milda peelingeffekten gör att huden känns extremt ren, samtidigt som huden aldrig blir uttorkad. Lyxigt förpackad, perfekt avpassad pump och väldigt dryg!
 
Bästa Kroppspeeling 
Cream Scrub Sweet Breeze – Maria Åkerberg
   
Juryns motivering: En underbar och mild kroppspeeling som stärker, stramar upp och jämnar ut huden. Korna från aprikoskärnor tillsammans med jojobaolja ger en silkeslen eftersmak och ökar blodcirkulationen – man fullkomligt längtar till nästa gång man ska duscha.
  
Bästa Body Butter 
Skin Food Body Butter – Weleda  

Juryns motivering: Ett rikt kroppssmör som bokstavligen är ett dröm-måltid för huden. Krämen sjunker in i huden på ett ögonblick och är så intensivt återfuktande att varje torr hy omedelbart blir supermjuk. Läkande blommor som styvmorsviol, ringblomma och kamomill i kombination med apelsin och vanilj ger upplevelsen av att smörja in sig en helt ny dimension.
 
Bästa Hårstyling 
TEXTURE Spray – Green Monkey Club  

Juryns motivering: Produkten är perfekt balanserad mitt emellan vård och styling. Skyddar mot mekaniskt slitage och värme samtidigt som den ger hållbar textur. Smart förpackad med utomordentlig dosering, vilket gör det enkelt att snabbt få en beachlook, vilket passar utmärkt då den innehåller natursalt direkt från soliga Mallorca.
                  
Bästa Torrschampo 
Voluminous Dry Shampoo – Rahua

Juryns motivering: Tänk att få slippa en massa kemikalier i håret! Det här torrschampot gör ett effektivt jobb och får både hår och hårbotten att kännas och se nytvättat ut utan varken schampo och vatten – kan det bli mer miljövänligt? Ger också stråna textur och volym och gör på så vis stylingen enkel.
 
Bästa Barnprodukt 
Calendula Nappy Change Cream – Weleda

Juryns motivering: Denna innovativa kräm för bebisar har imponerat på juryn med sin skonsamma och effektiva formula. En produkt är fullproppad med näring från naturligt mjukgörande ingredienser som ger omedelbar lindring från första användningen och skyddar huden från irritation, samtidigt som den hjälper den naturliga hudbarriären att återhämta sig.
                                           
Bästa Budgetval 
Hand Soap – Taika

Juryns motivering: Denna prisvärda produkt har en fantastisk doft, är enkel att använda samt är härligt fuktgivande. Ett stort plus är att den finns som refill.
 
Made in Scandinavia 
Fruit Glaze Vitalizing & Brightening Facial Oil – DJUSIE 
         
Juryns motivering: En välförtjänt vinnare i kategorin Made in Scandinavia. Denna produkt har en otroligt mjukgörande och vårdande effekt på alla hudtyper. Varje ingrediens har en avgörande roll och ett funktionellt syfte, inga onödiga tillsatser eller kompromisser. Detta är en fantastisk produkt som förtjänar all uppmärksamhet!
 
Året NYHET i samarbete med Eco Living Scandinavia
AHA Cleansing Milk – Maria Åkerberg   
                                       
Juryns Motivering: Årets nyhet är en extremt effektiv produkt, som samtidigt är ljuvligt mild och har en neutral doft. Otroligt dryg på fuktig hy och gör att huden fortsätter hålla sig återfuktad under lång tid. Den tillför både glow och fukt samtidigt som den milt peelande mjölksyran rengör på djupet. 
 
Årets produkt i samarbete med HÄLSA 
Vitamin Cocktail Facial Oil – Mossa
    
Juryns motivering: Den här produkten har i princip alla rätt! Det här milda och skonsamma serumet innehåller kraftfulla växtbaserade ingredienser som ger en mjukare hud, mer lyster, återfuktar och är Ecocert-certifierad – vad mer kan man begära?
 
Årets Hållbarhetspris 
Weleda

Juryns motivering: Det här företaget arbetar holistiskt och systematiskt med en långsiktig hållbarhets-strategi som adresserar de stora frågorna om klimat, biologisk mångfald, tillgång till rent vatten, cirkulär ekonomi, rättvisa arbetsvillkor genom leverantörsledet samt jämställdhet.
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Susanne Hovenäs, NOC Sweden info@nocsweden.se 

Organic Beauty Awards – organicbeautyawards.se – arrangeras av NOC Sweden. NOC Sweden (Natural Organic Cosmetics) startades 2014 på initiativ av fem av de ledande varumärkena inom naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård i Sverige. I dag har föreningen ett 40-tal medlemmar, nocsweden.se
 

Pressmeddelande 5 maj 2022:

Neal’s yard Remedies & Lavera blev dubbelvinnare i årets upplaga av Organic Beauty Awards!

För sjunde året i rad har de bästa naturliga och ekologiska skönhetsprodukterna korats i Organic Beauty Awards. Totalt har 15 vinnare utsetts varav flera är nykomlingar i tävlingen. Det brittiska varumärket Neal’s Yard Remedies och Lavera som kammade hem två förstapriser var!

Organic Beauty Awards är Sveriges första pris inom hållbar ekologisk skönhet och drivs av den ideella branschorganisationen NOC Sweden. I år arrangeras tävlingen för sjunde i rad, och intresset har varit stort, drygt 170 produkter deltog i tävlingen och nu har vinnarna i samtliga 15 tävlingskategorier korats.

I alla tävlingskategorier har en namnkunnig OBA-juryn, under ledning av eko-makeup-artisten Catherine Dichy, testat, utvärderat och utsett vinnarna tillsammans med våra innehåll- och hållbarhetsexperter.

Resultatet i och framförallt intresset för Organic Beauty Awards visar att både etablerade och nya varumärken inom segmentet växer och att även kvalitén på naturliga hudvårdsprodukter ökar.
Hela listan: Alla vinnande produkter i Organic Beauty Awards 2022

Årets Nyhet i samarbete med Eco Life Scandinavia: Detox & Glow Essence från Narcissa by Urtekram
Juryns motivering: ”En produkt som känns genomtänkt och relevant i sin formulering. Tack vare sina återfuktande egenskaper blir den en självklar del av hudvårdsrutinen.”
 
Årets Produkt i samarbete med tidningen Hälsa och en läsarjury: Calming Moisturizer Anti Redness
från Rosenserien
Juryns motivering: ”I en smart pumpflaska kommer den här mjukgörande godingen. Doften, konsistensen och innehållet i en perfekt kombination – och det fina är att den uppfyller precis det den lovar, mer fasthet, mindre rodnad och en hud i balans.”
 
Bästa Made in Scandinavia: Make My Day från True Organic of Sweden
Juryns motivering: ”Denna magiska produkt makes my day. Dess effektiva ingredienser håller rynkor på rejält avstånd och den smarta tuben är enkel att bära med sig – en dagkräm som är ett måste i badrumsskåpet!”
 
Bästa Ansiktspeeling: Phytofuse Renew Caviar Lime Exfoliator från Inika Organic
Juryns motivering: ”Med innehåll från naturens skafferi gör den här peelingen effektivt rent porer och tar bort döda hudceller. Hudens naturliga lyster framhävs, cellförnyelsen stimuleras och huden jämnas ut. Denna exfoliering ger huden en fantastisk känsla, boost och ett magiskt resultat.”
 
Bästa Ansiktsserum: Frankincense Intense Hydrating Essence från Neal´s Yard Remedies
Juryns motivering: ”Med en fjäderlätt, och samtidigt djupverkande effekt på huden, är detta en värdig vinnare. En innovativ produkt som uppfyller det underbara faktum att hudvård också är själsvård, genom ett aromaterapeutiskt moment vid applicering – man längtar tills nästa gång man får använda produkten.”
 
Bästa Ögonkräm: Eye Contour Cream från Esse Probiotic Skincare
Juryns motivering: ”Med en fjäderlätt konsistens och underbar kombination av effektiva ingredienser jobbar den här krämen på kråksparkar, fina linjer, mörka ringar och svullnader runt ögonen som ingen annan.”
 
Bästa Leave in produkt: Hydration Detangler + UV Barrier från Rahua
Juryns motivering: ”Denna härliga leave-in produkt reder snabbt ut trassligt hår. Enkel sprayfunktion och med en fruktig doft som får håret att lukta gott hela dagen. Ett måste inför sommarens soliga dagar!”
 
Bästa Lipgloss: Glossy Lips - Rosy Sorbet 05 från Lavera
Juryns motivering: ”Ett gloss som skyddar, återfuktar och ger en superfin glans – precis de egenskaper ett läppglans ska ha! En klar favorit för torra och tråkiga läppar som passar både vardag och fest. Vilken doft! Vilken formula!”
 
Bästa Bryn produkt: Eyebrow Styling Gel Hazel Blond från Lavera
Juryns motivering: ”Den här är enkel och praktisk att använda för både buskiga och tunnare bryn, med en ton som anpassar sig och som håller brynen på plats.”
 
Bästa Duschtvål: Women´s Balance Shower Oil från Neal´s Yard Remedies
Juryns motivering: ”Med en balanserad blandning av underbara dofter och ingredienser öppnas alla dina sinnen. Huden lämnas satinmjuk tack vare de vårdande och återfuktande oljorna som harmoniserar och ger en magisk känsla på kroppen.”
 
Bästa Bodyoil: Kroppsolja med jasmin från Evergetikon
Juryns motivering: ”Med en bas av mandelolja och en varm doft av jasmin, som väcker både nyfikenhet och välbehag, tog sig denna massage- och kroppsolja sig hela vägen från Kreta in i våra hjärtan.”
 
Bästa Fotkräm: Foot Balm från Weleda
Juryns motivering: ”En blandning av kaolinlera och eteriska oljor blir till en extrem mjukgörande produkt. Kladdfri och snabbabsorberande, lägg därtill en frisk och fräsch doft av peppar och rosmarin gör att både fötter och sinne vaknar till liv.”
 
Bästa Hemma spa produkt: Salt Scrub White Chocolate från Maria Åkerberg
Juryns motivering: ” En klassiker ska aldrig underskattas. Denna mjuka kroppsskrubb smälter på huden och hjälper oss att skrubba fram hudens lyster. Med sin perfekta kombination av sött och salt blev den snabbt juryns favorit.”
 
Bästa Doft: Lemon & Rose från Jimmy Boyd
Juryns motivering: ”Eteriska oljor av mandarin och bergamott omfamnar den diskreta rosenknopp i den här doften som passar både män och kvinnor och andra. Dessutom en generös och otroligt vacker flaska som gärna får stå framme.”
 
Bästa Skönhetsklassiker: Huile Absolue från Patyka
Juryns motivering: ”En skönhetsklassiker och universalprodukt värd namnet! Detta underbart väldoftande och återfuktande ansiktsserum, baserat på ett franskt originalrecept från 1920, kommer att hålla minst hundra år till!” 

Läs mer på www.organicbeautyawards.se
För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Hovenäs, NOC Sweden 08-12134696, info@nocsweden.se

Organic Beauty Awards arrangeras av NOC Sweden. NOC Sweden (Natural Organic Cosmetics) startades 2014 på initiativ av fem av de ledande varumärkena inom naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård i Sverige. I dag har föreningen ett 40-tal medlemmar.


 

Pressmeddelande 6 april 2022:

Hormonstörande ämnen i kosmetika
– bland de farligaste kemikalierna som finns

I vardagliga kosmetiska produkter hittar vi en mängd misstänkt hormonstörande ämnen.
NOC Sweden anser att hormonstörande ämnen inte hör hemma i hud- och skönhetsvård och har tagit fram en rapport som visar att ett urval av hormonstörande ämnen – som förekommer i alltifrån smink, rengöringar, krämer och peeling till masker och solskydd – är problematiska och att det finns flera nödvändiga åtgärder som snabbt behöver genomföras för att minska användandet och riskerna med hormonstörande ämnen.
 
I slutet av 2020 uttryckte dåvarande miljö- och klimatminister Isabella Löven i ett pressmeddelande* att hormonstörande ämnen tillhör de farligaste kemikalier som finns och att man behöver agera på global nivå, både mot hormonstörande ämnen och för ett ökat skydd mot skadliga kemikalier mer generellt.
 
Trots att flera forskningsstudier och rapporter visar att hormonstörande ämnen är problematiska, fortsätter producenterna att använda misstänkta sådana ämnen i kosmetika. Hormonsystemet, det endokrina systemet, styr flertalet viktiga processer i människans kropp såsom ämnesomsättningen, tillväxten, salt- och vattenbalansen, könsmognaden, sexualdriften samt fortplantningen. Det finns alltså misstankar om att hormonstörande ämnen kan ge flera oönskade effekter på människa, djur och natur. Farhågorna härstammar från observerade ogynnsamma effekterna på vilda djur och växter, den ökade prevalensen av sjukdomar hos människor kopplade till hormonstörande ämnen samt observerade endokrina förändringar i djurstudier efter exponering av misstänkt hormonstörande ämnen.
 
Nu har NOC Sweden tagit fram en rapport dels för att lyfta fram problematiken med hormonstörande ämnen och få ansvariga myndigheter att se över lagstiftningen kring kemikalier i kosmetika, dels för att informera konsumenter, som kanske inte känner till att de faktiskt smörjer in kroppen med hormonstörande ämnen, så att de har en chans att välja andra produkter.
 
Rapporten fokuserar på några huvudgrupper som innehåller misstänkta eller konstaterade hormonstörande ämnen: Högflourerade ämnen (PFAS), mikroplaster, silikoner och siloxaner, parabener, ftalater och kemiska solfilter, och drar följande slutsatser:
 
·       I dag tas ingen definition av hormonstörande ämnen upp i kosmetikaförordningen (lagen som ska säkerställa kosmetika som släpps på marknaden).
·       Eftersom det inte finns en godkännande myndighet innan kosmetiskaprodukter släpps på marknaden ställs höga krav på lagstiftningen för att kunna garantera en säkerhet för konsumenter. Och eftersom lagstiftningen inte tar hänsyn till hormonstörande ämnen räcker lagstiftningen inte till för att garantera säkerhet.
·       Riskbedömning av hormonstörande ämnen är svårare än andra syntetiska kemikalier eftersom tidpunkten för exponering är av större vikt och kan påverka effekterna. Vissa forskare menar att det inte går att fastställa säkra gränsvärden för hormonstörande ämnen. 
·       Nuvarande riskbedömning kan vara en underskattning då det i miljön förekommer blandningar av ämnen, men i studier undersökts ett ämne i taget. Studier visar en antydan till additiv effekt. Forskare är överens om att det snabbt behövs strategier för att bedöma och mäta synergieffekter, den så kallade cocktaileffekten.
 
NOC Sweden är en icke-vinstdrivande branschorganisation med målet att naturlig och ekologisk kosmetika ska bli det självklara valet för den svenska konsumenten för dess effekt, för hälsan och miljön.
 
För mer information kontakta:
Sara Nomberg 070-433 13 71, sara@bysara.se
Emma Bergqvist emma@treeofbrands.com

Här hittar du mer information!

*https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/isabella-lovin-i-hognivadiskussion-pa-eu-forum-om-hormonstorande-amnen/

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här! 

Pressmeddelande 29 mars 2022:

Ännu ett starkt år för naturlig hudvård:
Ökar 19,5 procent 2021
– Marknadsandelen stiger i snabbare takt!


Marknaden för naturliga, ekologiska hudvårds- och skönhetsprodukter är starkt progressiv och ökade med 19,5 procent i Sverige 2021, detta visar en färsk marknadsrapport. Marknadsandelen har ökat till ca 7,3 procent av den totala marknaden för kosmetika. Fram till år 2025 förväntas en tillväxttakt på ca 17 procent per år och en dubblering av marknadsandelen.

* Slutsatser i marknadsrapporten:
* Marknaden ökade 19,5 procent 2021
* Värde drygt 1,8 miljard kronor 2021
* Marknadsandel ca 7,3 procent
* Beräknad ökning 50 procent 2022
* Ökningstakt 15–20 procent till år 2025

När marknadsrapporten för utvecklingen för naturlig, ekologisk hudvård 2021 i Sverige nu släpps för femte gången visar den på en fortsatt stark tillväxttakt i branschen. Rapporten genomförs på uppdrag av branschorganisationen NOC Sweden (Natural Organic Cosmetics) i samarbete med Business Sweden. Oberoende konsultbolaget Agrovektor, med expertkompetens inom ekologisk marknad har genomfört undersökningen och rapporten.

– Efter ytterligare ett år med pandemi tycker jag att det är särskilt kul att se vilken härlig tillväxt årets marknadsrapport presterar! Att följa marknadens utveckling är väldigt viktigt då vår bransch år efter år har visat en fantastisk utveckling. Få segment inom kosmetikabranschen kan påvisa en så snabb ökningstakt som det ekologiska, naturliga, säger Emma Bergqvist, ordförande, NOC Sweden.

Marknadsrapporten och bedömningarna har gjorts av det oberoende analysföretaget Agrovektor.

– Det är femte året i rad som branschen kan påvisa en tvåsiffrig tillväxttakt i Sverige. Att man kunna upprätthålla tillväxttakten och till och med öka den mot föregående år, med alla de utmaningar som pandemiåret inneburit är ytterligare ett bevis för attraktionskraften i det här segmentet. Hållbarhet är en av västvärldens stora megatrender och där passar naturlig hudvård väl in, säger Cecilia Ryegård, expert på ekologisk marknad och analytiker hos Agrovektor.

Utvecklingen på den svenska marknaden visar en betydligt starkare tillväxt än globalt. Där har branschen drabbats hårt av nedstängning under Covid-19, när behovet av kosmetika och hudvård minskat betydligt, då konsumenterna tvingats hålla sig hemma.

– Man kan spekulera i vad en total nedstängning av samhället hade kostat företagen här i Sverige när man ser försäljningen på global nivå. Den har kraftigt bromsat in under pandemiåren till enbart någon enstaka procent i ökning. I rapporten finns en uppskattning att om motsvarande nedstängning skett i Sverige hade ca 400 miljoner kr av försäljningsvärdet gått förlorat, säger Cecilia Ryegård.

Nästan alla företag som deltog i undersökningen förväntar sig en fortsatt tillväxt under 2022. Företagens optimism inför året är högre än föregående år och förväntningarna är också stora på längre sikt. Undersökningen genomfördes dock innan krigsutbrottet i Ukraina.

– Någon gång under 2022 förväntas värdet passera 2 miljarder kronor, möjligen har detta i skrivande stund redan skett. År 2025 har marknadsvärdet mer än dubblerats på fem år, om prognoserna håller. Andelen kommer då att vara ungefär 10 procent av den totala omsättningen för hud- och skönhetsvård i Sverige, om totalmarknaden fortsätter att ha samma utveckling som nu. En osäkerhetsfaktor är naturligtvis kriget i Ukraina och hur det kommer att påverka efterfrågan och utbud. I dagsläget vet vi väldigt lite om detta, säger Cecilia Ryegård.

Det finns även en stark internationellt ökande trend för naturlig hudvård. Världsmarknaden bedömdes omsätta 400 miljarder kronor under 2021. Tidigare har ökningstakten legat på runt 6–8 procent per år*, med ett hack i kurvan för 2020 och 2021 på grund av pandemin. Trots nedstängningen så ökade den ekologiska försäljningen ändå något, medan den minskade med 8 procent för det konventionella segmentet under pandemin.

– De nordiska konsumenterna har en hög medvetandegrad när det gäller hälsa, ekologi och hållbarhet. Inte minst har pandemin väckt intressen bland konsumenterna för frågor som ursprung och spårbarhet, på ett sätt som gynnar branschen. Det finns en stor utvecklingspotential under många år framöver, men givetvis kan scenariot ändras beroende på hur kriget i Ukraina utvecklas, säger Cecilia Ryegård.

Läs hela marknadsrapporten här.

Kontaktpersoner:
Emma Bergqvist, NOC Sweden: 0709–394148, emma@treeofbrands.com
Cecilia Ryegård, Agrovektor: 0708–152599, cecilia@agrovektor.se

Undersökningen har genomförts via enkät och intervju med ca 50 företag som representerar ca 100 ekologiska varumärken på den svenska marknaden för hudvård och kosmetika. Några av de deltagande företagen/varumärkena är några av Sveriges största och välkända varumärken inom området.

*Källa: Future Market Insights

Ladda ner pressmeddelandet som en PDF här!