Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Lägesrapport 2021

Nu finns den senaste marknadsrapporten för tillväxt och marknad för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård i Sverige tillgänglig. Försäljningen inom segmentet ökade med 13,3 procent mellan 2020 och 2019 . Ladda ner rapporten HÄR.

Sammanfattning:

 • 71 procent av respondenterna har ett ekologiska/naturliga varumärken i produktportföljen under 2020. Resterande har mer än ett. En svarande representerade 13 olika varumärken
   
 • 55 procent av varumärkena har svenskt ursprung (53 procent 2019)
   
 • 37 procent av de svarande har en certifiering på sina redovisade varumärken (39 procent 2019)
   
 • Ecocert är den vanligaste av de angivna certifieringarna därefter Cosmos och Nature
   
 • Försäljningen ökade med 13,3 procent mellan 2020 och 2019
   
 • Värdet på marknaden steg från 363 miljoner under 2019 till 410 miljoner kronor 2020 bland de företag som deltagit i undersökningen
   
 • Enbart 8 av 50 varumärken tappade försäljning under 2020, resterande bibehöll eller ökade i försäljningsvärde. Något fler i årets undersökning har tappat i värde (6 st 2019)
   
 • Prognosen för 2020 är en ökning på drygt 17 procent (10–15 procent 2020)

Marknadsdata - naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård 2020

Under 2018 genomfördes den första undersökningen om storleken på den svenska marknaden för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. 

En sammanfattning av enkäten ser du här till vänster.

Undersökningen genomförs nästa gång efter årsskiftet 2021/2022. Vill du att ditt varumärke ska delta? Kontakta oss.