Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Lägesrapport 2022

Nu finns den senaste marknadsrapporten för tillväxt och marknad för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård i Sverige tillgänglig. Försäljningen inom segmentet ökade med 19,5 procent mellan 2020 och 2021 . Ladda ner rapporten HÄR.

Sammanfattning:

  • 78 procent av respondenterna har ett (1) naturligt varumärken i produktportföljen under 2021. Resterande har mer än ett. En svarande representerade 13 olika varumärken.
  • 52 procent av varumärkena har svenskt ursprung (55 procent 2020)
  • 33 procent av de svarande har en certifiering på sina redovisade varumärken (37 procent 2019).
  • Ecocert är den vanligaste av de angivna certifieringarna därefter Cosmos och Nature.
  • Försäljningen ökade med 19,5 procent mellan 2021 och 2020.
  • Värdet på marknaden steg från ca 405 miljoner under 2020 till 485 miljoner
    kronor 2021 bland de företag som deltagit i undersökningen.
  • 8 av 50 varumärken tappade försäljning under 2021, något mer än under 2020 (6), resterande bibehöll eller ökade i försäljningsvärde.
  • Prognosen för 2022 är en ökning på cirka 50 procent (10–15 procent 2021).

Marknadsdata - naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård 2021

Under 2018 genomfördes den första undersökningen om storleken på den svenska marknaden för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. 

En sammanfattning av enkäten ser du här till vänster.

Undersökningen genomförs nästa gång efter årsskiftet 2022/2023. Vill du att ditt varumärke ska delta? Kontakta oss.