Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

Marknadsrapport 2023

Marknaden för naturlig, ekologisk hud-och skönhetsvård i Sverige fortsatte att öka under 2022, med 3,4 procent. Detta är dock betydligt långsammare ökningstakt än förväntat. 

Fortfarande utgör naturliga hudvårdsprodukter bara cirka 5–7 procent av den totala marknaden för kategorin och under 2022 tappade det marknadsandelar. 
 
Förhoppningarna på fortsatt tillväxt framöver är dock höga. Fram till år 2025 förväntas en tillväxttakt på cirka 25 procent per år.

Ladda ner hela rapporten HÄR.

Sammanfattning:
  • De flesta av respondenterna, 84 procent, har ett (1) naturligt varumärken i produktportföljen under 2022. En svarande representerade 16 olika varumärken 
  • 49 procent av varumärkena har svenskt ursprung (52 procent 2021). 
  • 33 procent av de svarande har en certifiering på sina redovisade varumärken (37 procent 2021). 
  • Ecocert är den vanligaste av de angivna certifieringarna därefter Cosmos och Nature. 
  • Försäljningen ökade med 3,4 procent mellan 2021 och 2022. 
  • Värdet på marknaden steg från ca 485 miljoner under 2021 till 501 miljoner kronor 2022 bland de företag som deltagit i undersökningen.   
  • Prognosen för 2023 är en ökning på cirka 25 procent (50 procent 2022).  

Marknadsdata - naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård 2022

Under 2018 genomfördes den första undersökningen om storleken på den svenska marknaden för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. 

En sammanfattning av enkäten ser du här till vänster.

Undersökningen genomförs nästa gång efter årsskiftet 2023/2024. Vill du att ditt varumärke ska delta? Kontakta oss.