Skärmklipp 2016-04-13 11.50.39

God marknadstillväxt för naturlig hudvård
under 2023 – fortsatt höga förväntningar framåt

Marknaden för naturliga, ekologiska hudvårds- och skönhetsprodukter har de senaste åren varit starkt progressiv. Efter en inbromsning 2022 tog försäljningen åter fart under 2023 och ökade med 12,6 procent. Även på längre sikt ser det lovande ut med förväntningar om fortsatt tvåsiffrig tillväxttakt.  Ladda ner hela rapporten som PDF här!

Slutsatser av enkäten:
 
* De flesta av respondenterna, 84 procent, har ett (1) naturligt varumärken i produktportföljen under 2023. En svarande representerade 13 olika varumärken. 
 
* 58 procent av varumärkena har svenskt ursprung (49 procent 2022).
 
* 31 procent av de svarande har en certifiering på sina redovisade varumärken (33 procent 2022).
 
* Ecocert är den vanligaste av de angivna certifieringarna därefter Cosmos och Natrue.
 
* Försäljningen ökade med 12,6 procent under 2023.
 
* Värdet på marknaden steg från ca 501 miljoner under 2022 till 564 miljoner kronor 2023 bland de företag som deltagit i undersökningen.  
 
* Prognosen för 2024 är en ökning på cirka 8 procent (25 procent 2023). 
 
Prognos
Sammantaget är bedömningen att branschens företag har förväntningar om en stabilt växande marknad meden tillväxttakt på mellan 10-15 procent. Detta är en betydligt lägre förväntan på marknaden än tidigare år, då man räknade med en försäljningsökning i snitt om ca 25 procent under de kommande åren. 
 
Marknaden för naturlig hudvård ser ljus ut. Få företag tror på en minskad försäljning framöver.  
 
Flera nya varumärken har angivits av företagen under 2023. Det skulle kunna vara ett ytterligare uttryck för att företagen har framtidstro och fortsätter att satsa på nya varumärken.

Marknadsdata - naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård 2023

Under 2018 genomfördes den första undersökningen om storleken på den svenska marknaden för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. 

En sammanfattning av enkäten ser du här till vänster.

Undersökningen genomförs nästa gång efter årsskiftet 2024/2025. Vill du att ditt varumärke ska delta? Kontakta oss.